SfG facebook page header plateslipp .jpg

Selv om det kan virke som at folkemusikere spiller musikken fra en plass, har musikken alltid reist, tradisjonene blitt påvirket av hverandre. Estiske Johanna-Adele Jüssi har studert og bodd i Tyskland, Shetland, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Hun har, med nysgjerrighet og åpent sinn latt seg inspirere av plassene hun har reist til og menneskene hun har møtt. Forskjellige tradisjoner med hvert sitt musikalsk språk har blitt en del av musikeren i henne og formet hennes uttrykk.

Slåtter fra Gaupdalen er en trilogi som favner estisk, nord-trøndersk og nyskrevet nordisk folkemusikk.

Johanna-Adele Jüssi - fele

Bendik Lund Haanshus - gitarer
Christo Stangness - kontrabass